за мен

Et rerum omnium magister ius.
/Практиката е учител във всички дела – Цезар/Образование:

1988 – 1992 г.
Софийски университет”Св. Св. Климент Охридски”
Магистър, диплома № 119577/05.18.1993
Право

Професионален опит:

 • от 2008 – адвокат при САК
 • 2006-2008 -  началник-отдел „Методология на процеса и правни становища”, Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП
 • 2005 - Главен директор на ГД „Правна”, НОИ
 • 2003-2005 – финансов контрольор в ЦУ на НОИ
 • 2000–2005 – началник-отдел „Процесуално представителство и събиране на вземанията”, ГД”Правна”, ЦУ на НОИ
 • 1997–2000- началник-отдел „Собственост”, ГД”Правна”, ЦУ на НОИ
 • 1994 – 1997 – началник-отдел „Правен”, „Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД
 • 1993 – 1994 – юрисконсулт в община „Триадица”
 • 1992 – 1993 – практика като стажант-съдия в СГС
Професионални умения в областта на правото:

опит в областта на данъчното, осигурителното /социално и здравно осигуряване/, административното, облигационното /включително и обществени поръчки/, търговското, трудовото, вещното право, изключително богат опит в процесуално представителство пред всички съдилища в страната, КЗК, КЗЛД, КЗД

Други квалификации и опит:
 • 2001 г. - правно изследване по проект “Корупция в областта на социалното осигуряване”, финансиран от Съвета на Европа.
 • 2001 г. - WBI Flagship Course в областта на социалното осигуряване/реформа в областта на ДЗПО – ІІ-ри и ІІІ-ти стълб/
 • 2003 г. – USAID and Carana Corporation training program “Labour market” in Spain
 • 2003- 2005 г. – представител на България като член на комисията за синхронизиране на законодателствата в областта на социалното, здравно и трудово законодателство към Съвета на Европа и представител на България в Административната комисия и комисията по социално осигуряване към Европейската комисия
 • 2005- 2006 г.– преподавател във Висшето училище по финанси и застраховане – предмети – трудово и осигурително право
Хоби и интереси:

езда, йога, медитации, рейки, преходи в планината, бягане на дълги разстояния, рисуване с моливи, четене на много книги /и такива, свързани с намиране и създаване на вътрешна хармония, духовна свобода, връзка със самия себе си/.